Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Przez wiele lat spotykaliśmy się w Zakopanem na Konferencji Pulmonologów i Mikrobiologów, organizowanej przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. W 2020 roku Konferencja miała odbyć się, tym razem w Warszawie. Plany te przekreśliła sytuacja epidemiologiczna w Polsce. Cenieni przez Państwa wykładowcy przygotowali swoje prezentacje, a zapoznać się z nimi będzie można za pośrednictwem internetu.

W tych nowych, trudnych dla organizatorów warunkach, zapraszamy Państwa do udziału w Instytutowej Konferencji on- line. Wykłady dotyczyć będą, jak na naszych wcześniejszych, stacjonarnych spotkaniach, wielu zagadnień pulmonologicznych, a ich merytoryczny poziom pozostanie wysoki. Będą Państwo mogli zadawać wykładowcom pytania i komentować wykłady a także, wirtualnie, zapoznać się z ofertami firm farmaceutycznych- sponsorów Konferencji. Przedstawiane prezentacje będą jeszcze dostępne dla uczestników Konferencji po jej zakończeniu.

Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia na Konferencji Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Stefan Wesołowski
Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Komitet organizacyjny

prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła

Bogdan Goźliński

mgr Anna Nieścieruk
tel.: +48 515 488 945  |  a.niescieruk@igichp.edu.pl

Biuro organizacyjne

Sans Souci
ul. Zakręt 16, Poznań
tel.: +48 61 662 49 59  |  biuro@sans-souci.pl
www.sans-souci.pl

Komitet naukowy

prof. nadzw. dr hab. n. med. Stefan Wesołowski
Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą

prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Kierownik Zakładu Mikrobiologii IGiChP

CO ZYSKUJE UCZESTNIK
PROGRAM KONFERENCJI
  • ŚRODA (14.10.2020)
  • CZWARTEK (15.10.2020)
  • PIĄTEK (16.10.2020)
Sesja I Przewodniczący: Prof. nadzw. dr hab. n. med. M.Korzeniewska-Koseła
14.30 OTWARCIE KONFERENCJI
14.30–14.50 Gruźlica w Polsce w roku 2019.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła
14.50–14.55 Dyskusja
14.55–15.15 Nowoczesna diagnostyka gruźlicy i chorób wywołanych przez prątki niegruźlicze.
Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz- Kopeć
15.15–15.20 Dyskusja
15.20–15.40 Zasady postępowania z dzieckiem matki chorej na gruźlicę.
Dr hab. n. med. Katarzyna Krenke
15.40–15.45 Dyskusja
15.45–16.05 Meandry terapeutyczne w sarkoidozie płucnej.
Dr n. med. Anna Kempisty
16.05–16.25 Sarkoidoza- problemy na dzisiaj.
Dr n. med. Elżbieta Puścińska
16.25–16.30 Dyskusja
16.30–16.50 Rola biomarkerów w diagnostyce i monitorowaniu zakażeń układu oddechowego.
Dr n. med. Adam Nowiński
16.50–16.55 Dyskusja
16.55–17.15 Efekty polekowe w płucach. Escape room pulmonologa.
Dr Dariusz Gawryluk
17.15–17.20 Dyskusja
17.20–17.30 (Grant edukacyjny firmy AstraZeneca)
17.30–17.35 Dyskusja
17.35–17.55 Gruźlica pozapłucna- diagnostyka obrazowa.
Dr n. med. Katarzyna Błasińska
17.55–18.00 Dyskusja
18.00-18.20 Mykobakteriozy u chorych na mukowiscydozę.
Dr Wojciech Skorupa
18.20–18.25 Dyskusja
18.25-19.00 PRZERWA
Sesja II Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan
19.00-19.20 Przyczyny i postępowanie w astmie glikosteroidopornej.
Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan
19.20-19.25 Dyskusja
19.25-19.45 Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok u dzieci – kontrowersje.
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa
19.45-19.50 Dyskusja
19.50-20.00 (Grant edukacyjny firmy TEVA)
20.00-20.05 Dyskusja
20.05-20.25 Postępowanie w astmie: otwarte pytania, dylematy i odpowiedzi.
Dr n. med. Rafał Dobek
20.25-20.30 Dyskusja
20.30 KONIEC
Sesja I Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
14.30-14.50 Co nowego w badaniach czynnościowych płuc: przygotowanie i wykonywanie badań.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Stefan Wesołowski
14.50-14.55 Dyskusja
14.55–15.15 Co nowego w badaniach czynnościowych płuc: należne i interpretacja
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Boros
15.15–15.20 Dyskusja
15.20–15.30 (Grant edukacyjny firmy Chiesi)
15.30–15.35 Dyskusja
15.35–15.45 Choroby obturacyjne płuc – czy możemy leczyć je efektywnie?
Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński (Wykład sponsorowany przez firmę Novartis)
15.45–15.50 Dyskusja
15.50–16.10 Czynniki wpływające na rokowanie w POChP.
Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
16.10–16.15 Dyskusja
16.15–16.35 Endoskowe leczenie astmy ciężkiej – termoplastyka oskrzelowa
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski
16.35-16.40 Dyskusja
16.40-17.00 PRZERWA
Sesja II Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
17.00-17.20 Idiopatyczne włóknienie płuc a choroby współistniejące.
Prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
17.20-17.25 Dyskusja
17.25-17.45 Zespół hipowentylacji otyłych w praktyce.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Robert Pływaczewski
17.45-17.50 Dyskusja
17.50 -18.00 (Grant edukacyjny firmy Boehringer Ingelheim)
18.00-18.05 Dyskusja
Sesja III Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Jan Kuś
18.05-18.25 Współistnienie włóknienia płuc i rozedmy- problemy diagnostyczne i terapeutyczne.
Prof. dr hab. n. med. Jan Kuś
18.25-18.30 Dyskusja
18.30-18.50 Choroby z postępującym włóknieniem płuc.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Martusewicz-Boros
18.50-18.55 Dyskusja
18.55-19.15 Włóknienia płuc w układowych chorobach tkanki łącznej.
Dr n. med. Katarzyna Lewandowska
19.15-19.20 Dyskusja
19.20-19.40 Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – choroba o wielu obliczach.
Prof. dr hab. n. med. Monika Szturmowicz
19.40-19.45 Dyskusja
19.45-20.05 Dziś i jutro kriobiopsji płuc.
Dr n. med. Piotr Radwan–Rőhrenschef
20.05-20.10 Dyskusja
20.10 KONIEC
Sesja I Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Wiatr
14.30-14.50 Trudności w rozpoznawaniu i leczeniu zapaleń naczyń związanych z ANCA (AAV)
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Wiatr
14.50–14.55 Dyskusja
14.55–15.15 Zmiany radiologiczne w płucach w zapaleniach naczyń.
Dr Iwona Bestry
15.15–15.20 Dyskusja
15.20-15.40 Niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc- różny przebieg, różne rokowanie.
Dr n. med. Małgorzata Sobiecka
15.40–15.45 Dyskusja
15.45–16.05 Co kryje się pod zagęszczeniem z powietrznym bronchogramem.
Dr hab. n. med. Elżbieta Radzikowska
16.05–16.10 Dyskusja
16.10–16.40 PRZERWA
Sesja II Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel
16.40-17.00 Pacjent po operacji i co dalej? – Czynność płuc po leczeniu resekcyjnym z powodu raka płuca. }
Dr n. med. Monika Franczuk
17.00–17.05 Dyskusja
17.05–17.25 Stany naglący u chorych na raka płuca.
Prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel
17.25–17.30 Dyskusja
17.30–17.50 Cień okrągły w płucach
Dr n. med. Lucyna Opoka
17.50–17.55 Dyskusja
17.55–18.15 Wideotorakoskopia w diagnozowaniu i leczeniu chorób płuc.
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski
18.15–18.20 Dyskusja
18.20-18.40 Nowotworowy wysięk w opłucnej – rozpoznanie i możliwości diagnostyki różnicowej.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort
18.40–18.45 Dyskusja
18.45–19.05 Nowości w diagnostyce molekularnej raka płuca.
Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
19.05–19.10 Dyskusja
19.10 – 19.30 Czy immunoterapia zmieniła los chorych na raka płuca?.
Dr n. med. Mateusz Polaczek
19.30–19.35 Dyskusja
19.35–19.55 Aktualne możliwości leczenia ukierunkowanego molekularnie raka płuca.
Dr Emil Wojda
19.55–20.00 Dyskusja
20.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dane uczestnika:


Dane do faktury:


Udział w konferencji / webinarze dostępny jest wyłącznie dla lekarzy i wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego poniżej. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, anuluj rejestrację.

Oświadczam, że jestem lekarzem.

Dodatkowe zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji szkolenia i przetwarzania ich przez DG Eventsfactory, ul. Lipowa 41a/10, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 109 70 00; SANS SOUCI, Damian Gruszczyński, Ewa Maza sj., ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań, NIP: 7792443773, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych i promocyjnych przez DG Eventsfactory, ul. Lipowa 41a/10, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 109 70 00; SANS SOUCI, Damian Gruszczyński, Ewa Maza sj., ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań, NIP: 7792443773, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
WARUNKI

Koszt udziału w konferencji wynosi 100 zł od osoby.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje dostęp do 3 dni transmisji online na żywo, wraz z możliwością czynnego udziału w dyskusji na podstawie indywidualnego kodu dostępu. Po zakończonej Konferencji wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat oraz 20 punktów edukacyjnych. Większość wykładów będzie dostępna dla uczestników Konferencji przez miesiąc po jej zakończeniu.


W celu dokonania rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie o opłacenie udziału (100zł) poprzez przelew na podane niżej dane.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, NIP 525-000-88-38

ING BANK ŚLĄSKI
Nr konta:
64 1050 1025 1000 0090 3163 9934
z dopiskiem:
„Krajowa Konferencja Pulmonologów
14-16.10.2020 r. i nazwisko uczestnika”

BIURO ORGANIZACYJNE
Sans Souci Damian Gruszczyński,Ewa Maza sp.j.
ul. Zakręt 16
60-351 Poznań
NIP: 7792443773
KRS: 0000624779

Kontakt dla uczestników i wykładowców:
Maciej Pietrzyk
Tel.: +48 512 816 244
E-mail: maciej.pietrzyk@sans-souci.pl
KOMITET ORGANIZACYJNY
Anna Nieścieruk
Tel.: +48 22 431 21 23, +48 515 488 945
E-mail: a.niescieruk@igichp.edu.pl
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco z wszystkimi informacjami na temat Webinarów edukacyjnych SansSouci? Zostaw swój adres email, i zapisz się do naszego newslettera.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z kontaktem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest DG Eventsfactory, ul. Lipowa 41a/10, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 109 70 00; SANS SOUCI, Damian Gruszczyński, Ewa Maza sp.j. ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań, NIP: 7792443773
NAPISZ DO NAS
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z kontaktem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest DG Eventsfactory, ul. Lipowa 41a/10, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 109 70 00; SANS SOUCI, Damian Gruszczyński, Ewa Maza sp.j. ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań, NIP: 7792443773

© 2020 SansSouci. All Rights Reserved. Projekt i realizacja Agencja Marketingowa InterAktywni

Polityka prywatności | Regulamin | Obowiązek informacyjny