Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Przez wiele lat spotykaliśmy się w Zakopanem na Konferencji Pulmonologów i Mikrobiologów, organizowanej przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. W 2020 roku Konferencja miała odbyć się, tym razem w Warszawie. Plany te przekreśliła sytuacja epidemiologiczna w Polsce. Cenieni przez Państwa wykładowcy przygotowali swoje prezentacje, a zapoznać się z nimi będzie można za pośrednictwem internetu.

W tych nowych, trudnych dla organizatorów warunkach, zapraszamy Państwa do udziału w Instytutowej Konferencji on- line. Wykłady dotyczyć będą, jak na naszych wcześniejszych, stacjonarnych spotkaniach, wielu zagadnień pulmonologicznych, a ich merytoryczny poziom pozostanie wysoki. Będą Państwo mogli zadawać wykładowcom pytania i komentować wykłady a także, wirtualnie, zapoznać się z ofertami firm farmaceutycznych- sponsorów Konferencji. Przedstawiane prezentacje będą jeszcze dostępne dla uczestników Konferencji po jej zakończeniu.

Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia na Konferencji Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Stefan Wesołowski
Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Komitet organizacyjny

prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła

Bogdan Goźliński

mgr Anna Nieścieruk
tel.: +48 515 488 945  |  a.niescieruk@igichp.edu.pl

Biuro organizacyjne

Sans Souci
ul. Zakręt 16, Poznań
tel.: +48 61 662 49 59  |  biuro@sans-souci.pl
www.sans-souci.pl

Komitet naukowy

prof. nadzw. dr hab. n. med. Stefan Wesołowski
Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą

prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Kierownik Zakładu Mikrobiologii IGiChP

CO ZYSKUJE UCZESTNIK
PROGRAM KONFERENCJI
  • ŚRODA (14.10.2020)
  • CZWARTEK (15.10.2020)
  • PIĄTEK (16.10.2020)
Sesja I Przewodniczący: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła
14.30 OTWARCIE KONFERENCJI
14.30–14.50 Gruźlica w Polsce w roku 2019.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła
14.50–14.55 Dyskusja
14.55–15.15 Nowoczesna diagnostyka gruźlicy i chorób wywołanych przez prątki niegruźlicze.
Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz- Kopeć
15.15–15.20 Dyskusja
15.20–15.40 Zasady postępowania z dzieckiem matki chorej na gruźlicę.
Dr hab. n. med. Katarzyna Krenke
15.40–15.45 Dyskusja
15.45–16.05 Meandry terapeutyczne w sarkoidozie płucnej.
Dr n. med. Anna Kempisty
16.05–16.25 Sarkoidoza- problemy na dzisiaj.
Dr n. med. Elżbieta Puścińska
16.25–16.30 Dyskusja
16.30–16.50 Rola biomarkerów w diagnostyce i monitorowaniu zakażeń układu oddechowego.
Dr n. med. Adam Nowiński
16.50–16.55 Dyskusja
16.55–17.15 Efekty polekowe w płucach. Escape room pulmonologa.
Dr Dariusz Gawryluk
17.15–17.20 Dyskusja
17.20–17.30 „Ciche zaostrzenia” w POChP: perspektywa lekarza oraz pacjenta.
Dr n. med. Małgorzata Farnik (Grant edukacyjny firmy AstraZeneca)
17.30–17.35 Dyskusja
17.35–17.55 Gruźlica pozapłucna- diagnostyka obrazowa.
Dr n. med. Katarzyna Błasińska
17.55–18.00 Dyskusja
18.00-18.20 Mykobakteriozy u chorych na mukowiscydozę.
Dr Wojciech Skorupa
18.20–18.25 Dyskusja
18.25-18.45 PRZERWA
Sesja II Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan
18.45-19.05 Przyczyny i postępowanie w astmie glikosteroidoopornej.
Prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan
19.05-19.10 Dyskusja
19.10-19.30 Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok u dzieci – kontrowersje.
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa
19.30-19.35 Dyskusja
19.35-19.45 20 lat terapii SMART i co dalej?
Dr n. med. Rafał Dobek (Grant edukacyjny firmy TEVA)
19.45-19.50 Dyskusja
19.50-20.10 Postępowanie w astmie: otwarte pytania, dylematy i odpowiedzi.
Dr n. med. Rafał Dobek
20.10-20.15 Dyskusja
20.15 KONIEC
Sesja I Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
14.30-15.00 Co nowego w badaniach czynnościowych płuc: przygotowanie i wykonywanie badań. Czy COVID-19 coś zmienił? 
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Stefan Wesołowski
15.00-15.05 Dyskusja
15.05–15.15 Terapia trójskładnikowa w umiarkowanym i ciężkim POChP – co mówią badania kliniczne.
Dr n. med. Rafał Dobek (Grant edukacyjny firmy Chiesi)
15.15–15.20 Dyskusja
15.20–15.30 Choroby obturacyjne płuc – czy możemy leczyć je efektywnie?
Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński (Wykład sponsorowany przez firmę Novartis)
15.30–15.35 Dyskusja
15.35–15.55 Czynniki wpływające na rokowanie w POChP.
Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
15.55–16.00 Dyskusja
16.00–16.20 Endoskopowe leczenie astmy ciężkiej – termoplastyka oskrzelowa.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski
16.20–16.25 Dyskusja
16.25-16.45 PRZERWA
Sesja II Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
16.45-17.05 Idiopatyczne włóknienie płuc a choroby współistniejące.
Prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
17.05-17.10 Dyskusja
17.10-17.35 Zespół hipowentylacji otyłych w praktyce.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Robert Pływaczewski
17.35-17.40 Dyskusja
17.40 -17.50 Eskalacja czy de-eskalacja – ważna decyzja w POChP
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Boros (Grant edukacyjny firmy Boehringer Ingelheim)
17.50-17.55 Dyskusja
Sesja III Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Jan Kuś
17.55-18.15 Współistnienie włóknienia płuc i rozedmy- problemy diagnostyczne i terapeutyczne.
Prof. dr hab. n. med. Jan Kuś
18.15-18.25 Kliniczna skuteczność pirfenidonu w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc.
Prof. dr hab. n. med. Jan Kuś (Grant edukacyjny firmy Roche Polska)
18.25-18.30 Dyskusja
18.30-18.50 Choroby z postępującym włóknieniem płuc.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Martusewicz-Boros (Grant edukacyjny firmy Boehringer Ingelheim)
18.50-18.55 Dyskusja
18.55-19.15 Włóknienie płuc w układowych chorobach tkanki łącznej.
Dr n. med. Katarzyna Lewandowska
19.15-19.20 Dyskusja
19.20-19.40 Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – choroba o wielu obliczach.
Prof. dr hab. n. med. Monika Szturmowicz
19.40-19.45 Dyskusja
19.45-20.05 Dziś i jutro kriobiopsji płuc.
Dr n. med. Piotr Radwan–Rőhrenschef
20.05-20.10


20.10

Dyskusja


KONIEC

Sesja I Przewodniczący: Dr hab. n. med. Elżbieta Radzikowska 
14.30-14.50 Zmiany radiologiczne w płucach w pierwotnych układowych zapaleniach naczyń.
Dr Iwona Bestry
14.50–14.55 Dyskusja
14.55–15.05 Inhalatory Easyhaler – łatwe rozwiązanie dla skutecznej inhalacji.
Łukasz Michna (Grant edukacyjny firmy Orion Pharma)
15.05–15.10 Dyskusja
15.10-15.30 Niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc- różny przebieg, różne rokowanie.
Dr n. med. Małgorzata Sobiecka
15.30–15.35 Dyskusja
15.35–15.55 Co kryje się pod zagęszczeniem z powietrznym bronchogramem.
Dr hab. n. med. Elżbieta Radzikowska
15.55–16.00 Dyskusja
16.00–16.20 PRZERWA
Sesja II Przewodniczący: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Korzeniewska-Koseła
16.20-16.40 Pacjent po operacji i co dalej? – Czynność płuc po leczeniu resekcyjnym z powodu raka płuca. 
Dr n. med. Monika Franczuk
16.40–16.45 Dyskusja
16.45–17.05 Stany naglące u chorych na raka płuca.
Prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel
17.05–17.10 Dyskusja
17.10–17.30 Cień okrągły w płucach.
Dr n. med. Lucyna Opoka
17.30–17.35 Dyskusja
17.35–17.55 Wideotorakoskopia w diagnozowaniu i leczeniu chorób płuc.
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski
17.55–18.00 Dyskusja
18.00-18.20 Nowotworowy wysięk w opłucnej – rozpoznanie i możliwości diagnostyki różnicowej.
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Langfort
18.20–18.25 Dyskusja
18.25–18.45 Nowości w diagnostyce molekularnej raka płuca.
Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
18.45–18.50 Dyskusja
18.50 – 19.10 Czy immunoterapia zmieniła los chorych na raka płuca?
Dr n. med. Mateusz Polaczek
19.10–19.15 Dyskusja
19.15–19.35 Aktualne możliwości leczenia ukierunkowanego molekularnie raka płuca.
Dr Emil Wojda
19.35–19.40 Dyskusja
19.40 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dane uczestnika:


Dane do faktury:


Udział w konferencji / webinarze dostępny jest wyłącznie dla lekarzy i wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego poniżej. Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków, anuluj rejestrację.

Oświadczam, że jestem lekarzem.

Dodatkowe zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji szkolenia i przetwarzania ich przez DG Eventsfactory, ul. Lipowa 41a/10, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 109 70 00; SANS SOUCI, Damian Gruszczyński, Ewa Maza sj., ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań, NIP: 7792443773, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych i promocyjnych przez DG Eventsfactory, ul. Lipowa 41a/10, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 109 70 00; SANS SOUCI, Damian Gruszczyński, Ewa Maza sj., ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań, NIP: 7792443773, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)
WARUNKI

Koszt udziału w konferencji wynosi 100 zł od osoby.

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje dostęp do 3 dni transmisji online na żywo, wraz z możliwością czynnego udziału w dyskusji na podstawie indywidualnego kodu dostępu. Po zakończonej Konferencji wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat oraz 20 punktów edukacyjnych. Większość wykładów będzie dostępna dla uczestników Konferencji przez miesiąc po jej zakończeniu.


W celu dokonania rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie o opłacenie udziału (100zł) poprzez przelew na podane niżej dane.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, NIP 525-000-88-38

ING BANK ŚLĄSKI
Nr konta:
64 1050 1025 1000 0090 3163 9934
z dopiskiem:
„Krajowa Konferencja Pulmonologów
14-16.10.2020 r. i nazwisko uczestnika”

PARTNERZY
BIURO ORGANIZACYJNE
Sans Souci Damian Gruszczyński,Ewa Maza sp.j.
ul. Zakręt 16
60-351 Poznań
NIP: 7792443773
KRS: 0000624779

Kontakt dla uczestników:
Anna Ratajczak
Tel.: +48 574 322 450
E-mail: anna.ratajczak@sans-souci.pl
KOMITET ORGANIZACYJNY
Anna Nieścieruk
Tel.: +48 22 431 21 23, +48 515 488 945
E-mail: a.niescieruk@igichp.edu.pl
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco z wszystkimi informacjami na temat Webinarów edukacyjnych SansSouci? Zostaw swój adres email, i zapisz się do naszego newslettera.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z kontaktem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest DG Eventsfactory, ul. Lipowa 41a/10, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 109 70 00; SANS SOUCI, Damian Gruszczyński, Ewa Maza sp.j. ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań, NIP: 7792443773
NAPISZ DO NAS
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z kontaktem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest DG Eventsfactory, ul. Lipowa 41a/10, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 109 70 00; SANS SOUCI, Damian Gruszczyński, Ewa Maza sp.j. ul. Zakręt 16, 60-351 Poznań, NIP: 7792443773

© 2020 SansSouci. All Rights Reserved. Projekt i realizacja Agencja Marketingowa InterAktywni

Polityka prywatności | Regulamin | Obowiązek informacyjny